חשבונות מוגבלים בתקופת הקורונה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב pinterest

עו”ד אליהו כהן- טלפון 0545708608

חשבונות מוגבלים לפי תעודת זהות

חשבונות מוגבלים בתקופת הקורונה הם לצערנו עניין נפוץ. חשבונות מוגבלים בנק ישראל – חשבונות מוגבלים הוצאה לפועל. מה עושים עם התמודדות של חשבונות מוגבלים קורונה והשפעתה על עיכולים – עורך דין חשבון מוגבל מיוחד

חשבונות מוגבלים בנק ישראל והגבלות בבנק לחייבים

חשבונות מוגבלים בנק ישראל
חשבונות מוגבלים הוצאה לפועל

משרד עו”ד אלי כהן – אפתח בהמלצה חשובה: אם אתם קוראים שורות אלו ומצויים כבר תחת מגבלות בבנק או חשים שהגבלת חשבון הבנק בדרך, עוד בטרם בדיקת רשימת חשבונות מוגבלים בנק ישראל אני ממליץ לפנות ללא שהות לעו”ד המתמחה בהסרת הגבלות מחשבון הבנק וטיפול בהליכי הוצאה לפועל.

 

גביית חוב בהוצאה לפועל – מניסיוני, חייבים רבים מצויים בתקופה קשה ומשתקת וחשים אובדי עיצות. עקב כך לעיתים מתעכבת תחילת הטיפול בנושא ובינתיים גדלה המצוקה וגדל החוב על ידי ריביות וקנסות עד אשר החייבים מוגבלים לחלוטין באופן פיננסי. אנו כאן בשביל לסייע לכם לעלות על מסלול שיקום כלכלי מהיר וחזרה מהירה לשגרה. אל תשתהו גם אם אתם חושבים שעיקול או הגבלה טרם התרחשו ובטח אם קיבלתם התראה – ייעוץ משפטי מקצועי יעניק לכם יכולת לנהל נכון את ההליך, להימנע מקנסות והוצאות מיותרות וישיב לכם את תחושת הביטחון.

הליכים כנגד חייב בעל יכולת ה”משתמט” מתשלום חובותיו

בין אם אתם זקוקים אל עו”ד הוצאה לפועל מזונות או כל מצב של חוב לבדוק את מצבכם המשפטי. חייבים בעלי יכולת אשר הגיעו למצב בו הם אינו משלמים חובות מוגדרים כמשתמטים, ובתלות בהתקדמות התהליך עשויים להופיע ברשימת חשבונות מוגבלים לפי תעודת זהות, בין אם משום חוב עסקי רגיל או חוב מזונות, הנושה פונה להוצאה לפועל ומבקש את מנהל ההוצאה לפועל להפוך את החייב ללקוח מוגבל בבנק (טופס 506 – “נקיטת הליכים – הטלת הגבלות על חייב ועיכוב יציאה מהארץ”): במידה והדיון נערך בנוכחות החייב ניתן באופן מיידי להטיל את ההגבלה והיא תיכנס לתוקף בתוך 30 יום, במידה והדיון נערך ללא נוכחותו ישלח מנהל ההוצאה לפועל התראה לחייב: ההגבלות ייכנסו לתוף 30 יום לאחר מכן.

חשבונות מוגבלים בתקופת הקורונה
חשבונות מוגבלים בתקופת הקורונה

 

כעת הופך החייב ללקוח מוגבל מיוחד בבנק, נאסרת פעילות שיקים בחשבון ונאסרת פתיחת חשבון בנק חדש (על דרכי ההתמודדות עם מצב זה ראו הרחבה בחלק האחרון של המאמר).  בשלב זה נדרש טיפול משפטי בהסרת המגבלות והתמודדות קונקרטית עם החוב בגינו הוטלו. אוסיף שבעת דיון בו נוכח החייב ניתן לערוך חקירת יכולת וכן כבר במקום לפעול לגיבוש הסדרים להחזרת החוב ולהגיע לפתרון בו המגבלות מוסרות או משתנות – לרשם ההוצאה לפועל שיקול דעת רחב.

כיצד המדינה מתמודדת עם המשבר? חשבונות מוגבלים בתקופת הקורונה

המדינה ערה לקשיים הרבים שנגרמו לציבור רחב מאוד שמצוי כעת בשיתוק כלכלי ואבדן מוחלט של מקורות הפרנסה. ד”ר חדוה בר, המפקחת על הבנקים, מסרה בהודעה כי “בנק ישראל נוקט במגוון צעדים כדי להקל על משקי בית ועסקים לצלוח את התקופה הכלכלית הקשה בפניה עומד המשק על רקע התפשטות נגיף הקורונה.  השהיית ספירת השיקים החוזרים תבלום את העליה המהירה במספר הלקוחות המוגבלים במשק ותצמצם את התוצאות הקשות שנובעות מהגבלת חשבונות”.

חשבונות מוגבלים – קורונה: אכן, חשבונות מוגבלים בתקופת הקורונה מצויים במספרים לא קטנים, אך נמוכים ממה שעלול היה להתרחש ללא הודעת בנק ישראל. המפקחת על הבנקים קבעה כי הבנקים יעכבו הגבלות על לקוחות ועל חשבון הבנק בשל שיקים שהוחזרו בגין היעדר כיסוי, החל מתאריך 4.3.20 ועד לתקופה שתיקבע: המשמעות היא ששיק שהופקד מתאריך זה וחזר בשל היעדר כיסוי, לא ייספר לצורך הטלת הגבלות.

חשבונות מוגבלים הוצאה לפועל – מתי ניתן להטיל מגבלות על חשבון הבנק?

חשבונות מוגבלים הוצאה לפועל
חשבונות מוגבלים בנק ישראל – עורך דין חשבון מוגבל מיוחד

עורך דין חשבון מוגבל מיוחד – רשות האכיפה והגבייה (המוכרת עדיין בתור ההוצאה לפועל) תיעתר לבקשה להטלת מגבלות על חייבים במס’ מקרים שאפרט להלן. “חוב נובע ממזונות לבת זוג /ילד/ הורה של החייב” – מערכת המשפט פועלת  באופן נמרץ על מנת לגבות חוב מזונות, משום הייחודיות שלו. ישנם מקרים בהם מעורב המוסד לביטוח לאומי בהבטחת תשלום מזונות אך במידה ולא כך הדבר עלולים חייבי מזונות למצוא את עצמם מוגבלים בבנק (ולקראת שורת צעדי אכיפה וגבייה נוספים).

“החייב הובא בפני רשם ההוצאה לפועל והוכח כי בעל יכולת המשתמט מתשלום החוב ללא הסבר סביר לאי התשלום וכי החוב מעל 500 ₪” : לפי תנאים אלו  רשאי הרשם בהוצאה לפועל להטיל הגבלות על חשבון הבנק לכל חייב המוגדר כ”בעל יכולת” (דהיינו בעל יכולת כלשהי להחזיר את החוב) אשר משתמט מהחזר החוב – ובנוסף לא סיפק לרשם ההוצל”פ הסבר מניח את הדעת להשתהות בהשבת חובותיו. לחייבים המגיעים כבר למעמד זה של התייצבות בפני הרשם מומלץ מאוד להגיע מוכנים ועם תכנית סדורה לניהול החוב.

“החייב הוא בעל יכולת המשתמט מתשלום החוב, חלפו 6 חודשים ממועד המצאת האזהרה בהמצאה מלאה והחוב/ות במצטבר עולים על 2,500 ש”ח” (ואוסיף – או שחלפה שנה והחוב הוא מעל 500 ש”ח): בפתח המאמר הזכרתי חייבים אשר התקופה הקשה מעכבת אותם מלטפל בחובות מוקדם ככל שניתן, וסעיף זה הוא הסעיף בגינו הם מגיעים לקבל סיוע משפטי: ההתראה מגיעה, החייב שוכח, או מתעלם, או אינו יודע כיצד להגיב לכך ומחכה לימים פיננסיים טובים יותר – כל אלו הם מצבים המתרחשים מדי יום. החוק מעניק לחייבים תקופה ארוכה בהם הם יכולים לנקוט בפעולה כלשהי, אך לא כולם עושים זאת – וזוהי דרך לסבך מצב שהיה מורכב מלכתחילה.

 

אזכיר כי בהגשת בקשה לרשות האכיפה והגבייה (הוצל”פ) לפי טופס 506 יכול המבקש לבקש הגבלות נוספות על החייב – הגבלה על רישיון נהיגה, הגבלת יציאה מהארץ וקבלת דרכון, הגבלת כרטיסי אשראי ושיקים וכן הגבלה על ייסוד חברה, וזוהי סיבה נוספת וחשובה לטפל בהגבלות מוקדם ככל האפשר.

איך מתמודדים עם חשבונות מוגבלים בהוצאה לפועל ובכלל?

כפי שראינו, מגבלות על חשבון הבנק אינן צצות ‘מהיום למחר’ ולא אמורות להפתיע את החייבים. רשם ההוצאה לפועל לא ייעתר בקלות לכל בקשה והטלת המגבלות נעשית בשיקול דעת ובהתחשב ככל שניתן בנסיבות: אך למרות זאת רבים מגיעים למצב זה משום שלא נקטו בפעולה מיידית להסדרת חשבונות מוגבלים הוצאה לפועל ושינוי מעמד של לקוח מוגבל. אני מניח שמבין קוראי שורות אלו ישנם חייבים אשר מודעים לחוב ומעוניינים לנקוט בפעולה מיידית על מנת לעלות על מסלול של חקירת יכולת והחזר תשלומים, וכן נזכיר כי במקרים בהם ההחלטה על הגדרת החייב כלקוח מוגבל במיוחד נתקבלה במעמד צד אחד וללא תגובת החייב, ניתן בתוך שבעה ימים להגיש בקשה לביטול.

קיבלתם התראה מרשות הגבייה והאכיפה? זה הזמן לקבל ליווי משפטי.

עורך דין חשבון מוגבל מיוחד – עו”ד המתמחה בהסדרי חוב והסרת מגבלות ינחה וילווה אתכם בהגשת הבקשות המתאימות, התייצבות לחקירת יכולת במידת הצורך וגיבוש הסדר להחזרת החוב, אשר עמידה בו תסיר מכם את המגבלות. בחקירה בפני רשות הגבייה ניתן לפרט על נסיבותיו האישיות של החייב ולהאיר את הדברים בצורה שונה מאשר רושם ה”משתמט” שקיים בהוצל”פ: ניתן להציג כי החייב, למשל, אינו “בעל יכולת” כפי שנטען. בד בבד ניתן לגבש מסלול להשבת החוב\ות, צו תשלומים אשר ניתן לעמוד בתנאיו, השגת הסכם עם הזוכה (הנושה) בדבר השבת החוב שיאפשר לכם להימנע מהתדרדרות והסלמה בהליכים המשפטיים (ולמשל הטלת עיקולים) ולקיים שגרה נורמלית. דעו כי ככל שהמצב נראה מורכב, הדרך לחזרה לשגרה נעשית מהירה מאוד כאשר מתמודדים נכון עם החוק, החוב ומערכת הגבייה.

לסיכום עורך דין חשבון מוגבל מיוחד,

אם קיבלתם כבר התראה או אם אתם מודעים לחוב ואינכם מסוגלים לעמוד בו, זה הזמן לפנות לייעוץ משפטי מקצועי. משרדנו יעניק לכם את כל הגיבוי הנחוץ על מנת להימנע מעוגמת נפש מיותרת ולקצר ככל שניתן את התקופה המורכבת בה מתנהל כנגדכם הליך גבייה. אתם מוזמנים להתייעץ עימנו בכל שלב בו אתם מצויים ולקבל מענה מקצועי ודרכי התמודדות נכונות עם מצב זה, עד לסיומו.

חשבונות מוגבלים בנק ישראל|חשבונות מוגבלים לפי תעודת זהות|חשבונות מוגבלים בתקופת הקורונה|חשבונות מוגבלים הוצאה לפועל | עורך דין חשבון מוגבל מיוחד

 

 

השאר תגובה

עורך דין הוצאה לפועל אשדוד אליהו כהן

עו"ד אליהו כהן

עו”ד אליהו כהן בעל ניסיון רב ומתמחה בתחום חדלות הפירעון, פשיטת הרגל ,הוצאה לפועל.
עורך הדין אליהו כהן חבר בלשכת עורכי הדין משנת 2010, בעל ניסיון של למעלה מ-10 שנים במשרדי עורכי דין שונים העוסקים בתחום חדלות הפירעון והוצאה לפועל.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב pinterest

מאמרים

הגבלות בהוצאה לפועל
הוצאה לפועל

הגבלות בהוצאה לפועל

הגבלות הוצאה לפועל הן לא משחק, הגבלות בהוצאה לפועל יכולות לכלול גם הגבלת רישיון וכן הגבלת דרכון. אם יודעים איך להתנהל בהגבלה מיוחדת הוצאה לפועל

תקנות ההוצאה לפועל (2)
הוצאה לפועל

תקנות ההוצאה לפועל

על קצה המזלג על תקנות ההוצאה לפועל, פתיחת תיק הוצאה לפועל מקוון, טופס 7 הוצאה לפועל ועוד. משרדנו הוא משרד ותיק ומנוסה העובד בשיתוף פעולה

הליך חדש מחיקת חובות
צו הפטר

הליך חדש מחיקת חובות

במאמר הנוכחי תקראו כיצד מתנהל הליך חדש מחיקת חובות בהוצאה לפועל וכן סגירת תיקים בהוצאה לפועל לאחר צו הפטר. מה התנאים להגשת בקשת הפטר לפי

איחוד תיקים בבית משפט
איחוד תיקים

איחוד תיקים בבית משפט

איחוד תיקים בבית משפט מתנהל בהתאם לחוק החדש מ-2019, ובהתאם לכך גם חייב מוגבל באמצעים שמגיש בקשה לאיחוד תיקים. להרחבה קראו את המאמר הבא: איחוד

הפטר לאלתר בפשיטת רגל
פשיטת רגל

הפטר לאלתר בפשיטת רגל

על חוב מזונות לביטוח לאומי לא ניתן לקבל הפטר לאלתר בפשיטת רגל. במאמר הנוכחי תקראו מה וכמה ההבדל בין הפטר בפשיטת רגל וכן מה דינם

האם בפשיטת רגל לוקחים את הבית
פשיטת רגל

האם בפשיטת רגל לוקחים את הבית

רבים שואלים האם בפשיטת רגל לוקחים את הבית, במאמרנו הנוכחי הבאנו תשובה כוללת, לייעוץ פרטני לגבי עצמאי בפשיטת רגל או רשימת חברות בפשיטת רגל פנו

Call Now Button
Open chat
1
שלום וברכה,
אני כאן אם יש שאלות..