עורך דין צו כינוס

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב pinterest

עו”ד אליהו כהן- טלפון 0545708608

עו"ד צו תשלומים זמני

עורך דין צו כינוס אליהו כהן מרחיב בנושא צו כינוס מה זה ? מה כולל צו כינוס תיקים ואיך להתמודד עם צו כינוס תשלום או צו כינוס נכסים זמני ומה ההבדלים בין סוגי הצווים

צו כינוס נכסים – מה זה?

עורך דין צו כינוס זמני
צו כינוס תשלום

הרבה תוהים צו כינוס מה זה ? הליך של חדלות פירעון ושיקום כלכלי יכול להיפתח ביוזמת החייב או ביוזמת נושה או נושים שפנו לערכאה המתאימה. בית המשפט או השופט הדן בפתיחת ההליך יקבע האם לתת “צו פתיחת הליכים” – וזאת אם אישור השופט את הבקשה לפשיטת רגל [חדלות פירעון בשמה החדש]. במידה והתקבלה הבקשה יאשר השופט צו כינוס נכסים. למי מהקוראים שמצוי במעמד של חייב ניתן לומר שלצו כינוס נכסים זמני או צו כינוס ככלל יש גם יתרונות בהגנה על החייבים.

עורך דין  צו כינוס נכסים

עורך דין הליכי הוצאה לפועל – מרגע שהחל הליך חדלות פירעון וניתן צו כינוס ההשפעה היא מידית. מהותו של הצו היא שכל הנכסים של החייב, במובן הרחב ביותר, עוברים לפיקוח כונס הנכסים הרשמי. הצו מאגד תחתיו את כלל המידע והנתונים הפיננסיים של החייב – כלל החובות לכלל הנושים, כלל הזכויות והנכסים השונים של החייב לרבות כל חשבונות הבנק והחסכונות – כל אלו נכללים תחת פיקוח הכנ”ר. כעת, משערכאה מוסמכת החלה בדיון בשיקומו הכלכלי של החייב, ייערך איזון בין כל הנתונים שמעניק צו כינוס: תשלום יחל בהמשך לאחר קביעת הסדר התשלומים, ואלו כבר פעולות שנעשות לרוב בליווי משפטי של עו”ד הוצאה לפועל.

ביטול עיקול, פתיחת חשבון בנק

ביטול עיקול עורך דין  צו כינוס נכסים – ניהול נכון של הליכי הוצאה לפועל על ידי משרד עו”ד פשיטת רגל הוא הבסיס לשמירה על זכויות החייב: משרדנו מלווה חייבים בכל ההליכים, החל מרגע שאתם יודעים כי תתקשו להתמודד עם החובות, דרך הגנה מפני עיקול חשבון בנק ועיקול משכורת ועד תשלום לפי צו אשר בסוף התהליך יביא אתכם לקבלת צו הפטר ומחיקת החובות. צו כינוס נכסים מעכב את ההליכים כנגד החייבים – במידה והוטל עיקול על המשכורת או עיקול על חשבון הבנק, תביעה הנוגעת לדירת המגורים [כולל חובות בגין איחור בתשלום משכנתא] ועוד – צו כינוס מסייע לכם להסיר את המגבלות, לפתוח חשבון בנק במסגרת חדלות פירעון, לעצור הליכים שנפתחו או מתבצעים כנגד נכסים שברשותכם וכן להסיר מגבלות אחרות שמוטלות על חייבים בהוצל”פ.

צו כינוס נכסים זמני – עיכוב הליכים כנגד החייב

צו כינוס מה זה
צו כינוס תיקים

עורך דין צו כינוס – שניתן צו מסוג זה היא הקפאת המצב הקיים: עצירת הפעילות הפיננסית של החייב באופן זמני אך בד בבד עצירת כל ההליכים שננקטו נגד החייב. בתקופת הביניים הקצרה ימתין החייב לאישור הבקשה לחדלות פירעון, ויספק את כל המידע הנחוץ לבית המשפט. נזכיר ונחדד שוב כי הוראות החוק החדש לחדלות פירעון שיקום כלכלי שמות דגש עצום על תום הלב של החייב לאורך כל ניהול ההליכים: על המידע המסופק לבית המשפט להיות מקיף, מלא, גלוי ושקוף: שיתוף פעולה וכנות מלאה הם הבסיס כיום לשיקום כלכלי.

עד שתאושר כניסת החייב להליכים מוקפאת ככלל פעילותו הכלכלית מחד גיסא, אך מאידך כאמור נעצר מרוץ ההליכים כנגדו וחובותיו לא גדלים – וזהו יתרון עבור חייבים רבים, אשר בניהול משפטי נכון נחלצים מטעויות יקרות ובשיתוף פעולה עם ביהמ”ש מצליחים לשוב לשגרת חיים נורמלית באופן די זריז, גם בעת היותם במלול של שיקום כלכלי.

צו כינוס זמני מעניק שהות של כ- עד שנה לחייב להשתתף בדיון על בקשה לחדלות פירעון ועד אז, בהכללה, לא יוכלו נושים לנקוט בפעולות גבייה, הגבלות או חילוט ערבויות, אלא באישור של בית המשפט [וזה כולל אף נושים במעמד של נושה מובטח המבקשים לממש ערבויות]. נזכיר שככלל, הדיון בבקשת נושה לצו כינוס נכסים מחייב את נוכחות החייב ומומלץ מאוד להגיע לדיון חשוב זה בליווי עו”ד.

המשמעות של ייצוג משפטי מאת עו”ד צו כינוס תשלום

חייבים מצויים לרוב תחת לחץ רב מאת נושים שונים, חשופים לפעולות גבייה ולמגבלות רבות שאותן ניתן להטיל עליהם במסגרת הליכי הנשייה. במידה ואתם ערים לכך שצברתם חובות שהם מעבר ליכולת ההחזר שלכם, הרי שגם אם טרם קיבלתם התראה מההוצאה לפועל חשוב לנסות ולהתייעץ עם עו”ד הוצל”פ. הליך של חדלות פירעון או פשיטת רגל עלול לגרור קשיים עצומים בהיעדר ייצוג משפטי, ולניהול נכון שלו יש חשיבות כבר מהרגע הראשון. עו”ד פשיטת רגל ילווה אתכם ויגבש עבורכם מתווה אותו ניתן להציג בבירור ובשקיפות לבית המשפט – או גם לנהל משא ומתן עם הנושים. זכרו: בכל נקודת זמן ובוודאי שלפני שהחלו הליכים משפטיים ניתן להציע לנושים מו”מ לגיבוש הסדר ואנו מייצגים במצב זה את לקוחותינו מול אסיפת הנושים.

בקשה לקבלת צו כינוס תיקים

עו"ד צו תשלומים זמני
עורך דין צו תשלומים

במקרים בהם נפתח ההליך ביוזמת החייב [נציין כי לאחר הרפורמה בנושא שהחלה בספטמבר 2013 רוב צווי הכינוס ניתנים לבקשת חייבים], ימלא זה טופס הכרזה על חדלות פירעון ובקשה לקבלת צו כינוס. כאן שבה חובת תום הלב והגילוי המלא – זהו הבסיס להתקדמות בתהליך וכולל ויתור על סודיות ובקשה מפורטת ביותר המתארת את מצבו של החייב בגילוי מלא.

הבקשה תוגש לכונס הרשמי: צו כינוס ועיכוב ההליכים אשר אושר ע”י בית המשפט נכנס לתוקף באופן מיידי והשלב הבא הוא קצבת צו תשלומים והחזר חודשי קבוע, אשר בייצוג משפטי נכון ישקף סכום שמצד אחד יאפשר החזר חובות ויספק את הנושים ומצד שני יאפשר שגרת חיים, פרנסה וניהול משפחה. מרגע מתן האישור בדבר הצו, ההודעה על מתן צו כינוס מפורסמת בעיתונות וברשומות.

עם מתן צו כינוס רשאי בימ”ש להטיל חובות ומגבלות על החייב

הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי לפי החוק החדש נועדו בראש ובראשונה להשיב חייבים לחיים נקיים מחובות, אך בדרך רשאי בית המשפט להטיל מגבלות על החייב וכמובן הנחיות שונות לביצוע. הנושא הבסיסי ביותר הנו צו תשלומים חודשי אשר יגיע בעקבות צו כינוס נכסים, ומשמעותו היא תחילת החזרת החובות לנושים מדי חודש. לרוב בד בבד עם צו כינוס יגיע עיכוב יציאה מהארץ ובמקרים מיוחדים רשאי בית המשפט להיעתר לבקשת אחד הצדדים ולהפנות את כל דברי הדואר שמקבל החייב אל המנהל המיוחד.

לסיכום,

נזכיר שיש הבדל בין הליכים שנפתחו לפני 15.09.2019 שהנם עדיין הליכי “פשיטת רגל” והליכים אשר נפתחו לאחר תחולת החוק החדש והיום נקראים “חדלות פירעון ושיקום כלכלי” וכן כי מאמר זה דן בכלליות בלבד בנושא. ישנם כמה מסלולים אפשריים לחייב לצעוד בהם וישנה חשיבות משפטית רבה לכל צעד. התנהלות לא נכונה, התעלמות, דחייה או חוסר תום לב עלולים לדרדר את מצבו של החייב ולגרור סנקציות חריפות נגדו, וזהו מצב ממנו ראוי להימנע – אנו מזמינים אתכם ליצור עמנו קשר ולזכות בייעוץ משפטי וליווי אישי שיעניק לכם גיבוי, ביטחון ושמירה על הזכויות. קישור למידע על – צו הפטר בפשיטת רגל

עורך דין צו כינוס | צו כינוס מה זה | צו כינוס תיקים | צו כינוס תשלום | צו כינוס נכסים זמני

השאר תגובה

עורך דין הוצאה לפועל אשדוד אליהו כהן

עו"ד אליהו כהן

עו”ד אליהו כהן בעל ניסיון רב ומתמחה בתחום חדלות הפירעון, פשיטת הרגל ,הוצאה לפועל.
עורך הדין אליהו כהן חבר בלשכת עורכי הדין משנת 2010, בעל ניסיון של למעלה מ-10 שנים במשרדי עורכי דין שונים העוסקים בתחום חדלות הפירעון והוצאה לפועל.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב pinterest

מאמרים

תקנות ההוצאה לפועל (2)
הוצאה לפועל

תקנות ההוצאה לפועל

על קצה המזלג על תקנות ההוצאה לפועל, פתיחת תיק הוצאה לפועל מקוון, טופס 7 הוצאה לפועל ועוד. משרדנו הוא משרד ותיק ומנוסה העובד בשיתוף פעולה

הליך חדש מחיקת חובות
צו הפטר

הליך חדש מחיקת חובות

במאמר הנוכחי תקראו כיצד מתנהל הליך חדש מחיקת חובות בהוצאה לפועל וכן סגירת תיקים בהוצאה לפועל לאחר צו הפטר. מה התנאים להגשת בקשת הפטר לפי

איחוד תיקים בבית משפט
איחוד תיקים

איחוד תיקים בבית משפט

איחוד תיקים בבית משפט מתנהל בהתאם לחוק החדש מ-2019, ובהתאם לכך גם חייב מוגבל באמצעים שמגיש בקשה לאיחוד תיקים. להרחבה קראו את המאמר הבא: איחוד

הפטר לאלתר בפשיטת רגל
פשיטת רגל

הפטר לאלתר בפשיטת רגל

על חוב מזונות לביטוח לאומי לא ניתן לקבל הפטר לאלתר בפשיטת רגל. במאמר הנוכחי תקראו מה וכמה ההבדל בין הפטר בפשיטת רגל וכן מה דינם

האם בפשיטת רגל לוקחים את הבית
פשיטת רגל

האם בפשיטת רגל לוקחים את הבית

רבים שואלים האם בפשיטת רגל לוקחים את הבית, במאמרנו הנוכחי הבאנו תשובה כוללת, לייעוץ פרטני לגבי עצמאי בפשיטת רגל או רשימת חברות בפשיטת רגל פנו

פשיטת רגל עו"ד
עורך דין

פשיטת רגל עורך דין

פשיטת רגל עורך דין ואיך לבחור נכון? בכל נושא פשיטת רגל עו”ד הוא גורם מפתח חשוב להצלחת התיק. פשיטת רגל עורכי דין ולמה לשים לב

Call Now Button
Open chat
1
שלום וברכה,
אני כאן אם יש שאלות..