תביעת חדלות פירעון – כולל הגשת תביעת חוב באופן מקוון

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב pinterest

עו"ד אליהו כהן- טלפון 0545708608

תביעת חדלות פירעון

תביעת חוב חדלות פירעון הנה צעד נפוץ הנעשה במצב בו חייב קיבל צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון [כלומר, לפי המונח הישן, נכנס להליכי פשיטת רגל]. במצב זה מעוניינים הנושים להשיב את החוב או חלקו ולכן יוגשו תביעות חוב חדלות פירעון.

במאמר זה נסקור בקצרה ובהכללה את הנושא וכמובן שאין המאמר מחליף ייעוץ משפטי, מהסיבה הפשוטה שכל מקרה נדון לגופו ומצריך צעדים קונקרטיים, ואין דין מקרה אחד כמשנהו לאור ההבדלים הקיימים תמיד בנסיבות.

תוכן מאמר זה מתייחס להליכים שנפתחו לאחר ה-15 לספטמבר 2019 והם כפופים לחוק 'החדש' לחדלות פירעון ושיקום כלכלי. משרדנו מתמחה בתחום זה ואם נותרתם עם שאלות או בדעתכם לנקוט בצעדים משפטיים – או להתגונן מולם – ההמלצה שלנו היא להתייעץ עם עו"ד חדלות פירעון ולנהל הליכים אלו כאשר אתם מסתייעים בליווי של עו"ד – עיצה הנכונה לכל מי שמתמודד עם חובות ומבקש לנהל הליך מדויק, המגן על זכויותיו.

הגשת תביעת חוב חדלות פירעון

נושה רשאי להגיש תביעות חוב בתוך חצי שנה מהיום בו התפרסמה ההודעה על מתן 'צו פתיחת הליכים', והוא \ הם רשאי לעשות זאת באופן מקוון או פיזית. במידה והנושה מיוצג, אזי כיום על מייצגו של הנושה להגיש "תביעת חוב באופן מקוון" [כלומר דרך המחשב, און ליין, באתר הממונה על הליכי חדלות פירעון]. על מנת להגיש תביעה זו נדרש ייפוי כוח להגשת תביעת חוב באופן מקוון ואליו כמובן יצורף טופס תביעת חוב מקוון. נאמר מראש שהסכומים משתנים ומתעדכנים, אך על מנת לסבר את האוזן נאמר כי בעת כתיבת שורות אלו הרף עומד על כ- 150,000 ש"ח.

רקע – כיצד והיכן מוגשת התביעה

תביעות חוב חדלות פירעון יוגשו אל 'הממונה על הליכי חדלות פירעון' בתוך חצי שנה מהיום שניתן צו פתיחת הליכים לחייב ופורסמה על כך הודעה [המועד של 6 חודשים נכון כאמור להווה, וכן, כפי שנרחיב להלן, ניתן להגיש בקשה להארכת מועד להגשת תביעת חוב]. כך יפעלו נושים המבקשים להשיג חלק או את כלל החוב בחזרה. בשלב זה מועברת התביעה\תביעות שהוגשו אל הממונה לידי הנאמן שמונה לניהול התיק – ואצל הנאמן תתקבל ההחלטה האם לדחות או לאשר את תביעת החוב.

מיוצגים? הכינו ייפוי כוח להגשת תביעת חוב באופן מקוון

התמודדות עם הליכי חדלות פירעון, הן מצד הנושה החושש לגורל החוב והן מצד החייב, הנה מורכבת מאוד. ברוב המקרים המדובר בחייב בתום לב אשר הסתבכות כזו או אחרת הובילה אותו לחדלות פירעון. מן הצד השני ניצב נושה, יחיד או תאגיד, אשר משאבים שהשקיע עשויים לרדת לטמיון. ניהול נכון של ההליכים ע"י מייצג – לרוב עורך דין חדלות פירעון המתמחה בתחום ההוצל"פ יניב תועלת מקסימלית לכל צד במתרס, ובעיקר תחת כנפי החוק החדש, המעניק יחס שונה לחייב בתום לב מול חייב משתמט ובכך מרחיב את החפיפה בין האינטרסים של הנושה והחייב.

ישנם נושים שאינם מיוצגים והם רשאים להגיש תביעת חוב בעצמם, בין אם פיזית ובין אם באופן מקוון, אך אם אתם מיוצגים נדרש המייצג להגיש בקשה מקוונת בלבד ולכן תתבקשו להעניק ייפוי כוח להגשת תביעת חוב באופן מקוון.

האם אתם עומדים בתנאים להגשת תביעת חוב?

נושים ומייצגיהם, כאמור, יכולים להגיש תביעת חוב – בתלות כמובן ברקע ונסיבות המקרה, ובהכללה מרגע שחייב נתון קיבל צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון, ובתנאי שהסכום בגינו ניתן הצו גבוה מסכום הרף שתיארנו לעיל, יכול כל נושה הטוען כי החייב חייב לו כסף או נכסים אחרים [לרבות רכוש] להגיש תביעת חוב – ובתלות בהחלטה להיות חלק ממי שיזכה בתקווה לתשלומים מקופת הנשייה.

הממונה על הליכי חדלות פירעון [ובשמו הקודם אשר עדיין שגור, כונס הנכסים הרשמי] הוא הגוף אליו תוגש התביעה והדבר יעשה לרוב באופן מקוון [כאמור לעיל]. באתר מצוי טופס תביעת חוב, כולל הנחיות למילוי, ואליו יידרש התובע\נושה לצרף אסמכתאות שונות ולרוב מסמכים ומידע רלוונטי.

מהו המידע\אסמכתאות אשר לרוב נלווים לתביעת החוב?

נקדים ונאמר כי נושים המיוצגים על עו"ד הוצל"פ נהנים כאן מחיסכון משמעותי בזמן וכסף ומביטחון בניהול הליך משפטי מקצועי ומדוייק שישיג עבורם את המקסימום, שכן לאיסוף והגשת המסמכים המדוייקים פן קריטי בהמשך הדרך, וטעויות עלולות להיות יקרות ולעיתים בלתי הפיכות.

אין כמובן רשימה סגורה של אסמכתאות שיש לצרף, וכגודל התביעה והיקף התיק כך נדרשים הנושים להציג את ה'ראיות' לביסוס טענותיהם, ובין השאר, לאחר שידוע לכם מהו סך החוב כולל הריביות ורכיבי ההצמדה, יש להבין את מהות החוב. מול חלק מהחובות קיימות ערובות ובטוחות וזהו 'חוב מובטח' [בו הנושה אוחז בסוג של שעבוד או בטוחה אחרת להשבתו, כגון נכס משועבד].

על נושים להציג מידע שקוף ומלא על סכומים כלשהם שקיבלו כבר בגין החוב או זכויות קיזוז שקיימות או מומשו, האם חל דין קדימה כלשהו על החוב [מצב בו החוק מעניק עדיפות לנושה מסויים ע"פ אחרים], האם קיימים ערבים לחוב ועוד. בנוסף נדרש התובע להציג מסמכים ואסמכתאות דוג' חוזים, הסכמים וכתבי התחייבות כלשהם, שיקים ושטרות חוב, החלטות בימ"ש קודמות הרלוונטיות לנושא, מסמכי בנקים ועוד – ובאופן כללי כל 'ראיה בכתב' אשר תסייע להאיר ולבסס את תביעת החוב.

אגרות ופרטים חשובים!

את האגרה בגין התביעה תתבקשו לשלם באתר התשלומים הממשלתי, ובאתר תונחו לבחור לשלם בגין "אגרת תביעת חוב לנושים בלבד". יצויין כי ניתן לשלם בהעב' בנקאית או בכרטיס אשראי, אך בנוסף ואם אינכם מיוצגים תוכלו לשלם במזומן – פיזית, בסניפי הבנק המנויים באתר.

שימו לב שאת מספר האסמכתא שתקבלו בעת התשלום עליכם להזין באופן מדויק לטופס, ומעבר לכך הקפידו הקפדה יתירה על מילוי נכון של כל פרט מפרטיכם, שכן שגיאת הקלדה בספרה אחת עלולה לגרור בהמשך עיכובים משמעותיים – טעות בתביעה תחייב את ביטולה והגשת תביעה חדשה, טעות בפרטי נושה תצריך הגשת בקשה לתיקון. המועד להגשת תביעת חוב הנו 6 חודשים מיום פרסום ההחלטה בדבר הצו אך ישנם מקרים בהם ניתן לפנות בבקשה להארכת מועד זה.

לסיכום

הגשת תביעת חוב על ידי עורך דין היא הדרך בה בוחרים רוב הנושים המעוניינים להשיג את המקסימום מקופת הנשייה ולהימנע מטעויות שעלולות לעלות ביוקר. המאמר סוקר את השלבים הראשונים בלבד, ולהליך המתנהל יש שלבים רבים בהמשך.

אנו מזמינים אתכם להתייעץ עימנו בכל הקשור לליווי משפטי מדויק בהליכי חדלות פירעון ועומדים לרשותכם בכל עת.

 

השאר תגובה

עורך דין הוצאה לפועל אשדוד אליהו כהן

עו"ד אליהו כהן

עו"ד אליהו כהן בעל ניסיון רב ומתמחה בתחום חדלות הפירעון, פשיטת הרגל ,הוצאה לפועל.
עורך הדין אליהו כהן חבר בלשכת עורכי הדין משנת 2010, בעל ניסיון של למעלה מ-10 שנים במשרדי עורכי דין שונים העוסקים בתחום חדלות הפירעון והוצאה לפועל.

עורך דין
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב pinterest

מאמרים

בקשת חדלות פירעון
חדלות פירעון

בקשת חדלות פירעון

אם סך כל חובותיכם עומדים על סכום של מעל 150,000 ₪, אתם יכולים לפתוח תיק ולבקש בקשת חדלות פירעון. את הבקשה מגישים לכונס הרשמי שהוא

חדלות פירעון יחיד
חדלות פירעון

חדלות פירעון יחיד

חייב יחיד, כלומר שאינו חברה או תאגיד, יכול להגיש בקשה לחדלות פירעון יחיד באמצעות עורך דין או שלא באמצעותו. הבקשה מוגשת לאפוטרופוס הכללי הממונה על

קיבלתי הפטר בפשיטת רגל
צו הפטר

קיבלתי הפטר בפשיטת רגל

בהליך של חדלות פירעון ניתן להגיע בסופו של דבר למצב של הפטר מהחובות. רבים הם השואלים: "קיבלתי הפטר בפשיטת רגל מה זה בדיוק צו הפטר?"

הליך מחיקת חובות
צו הפטר

הליך מחיקת חובות

לצערנו נגיף הקורונה מורגש היטב בכיס של רובם המוחלט של אזרחי המדינה, הממשלה דנה על סגר ובעלי העסקים נכנסים למתח נפשי, רבים שואלים על הליך

Open chat
1
שלום וברכה,
אני כאן אם יש שאלות..
Call Now Button