צו הפטר בפשיטת רגל

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב pinterest

עו”ד אליהו כהן- טלפון 0545708608

צו הפטר חלוט

צו הפטר בפשיטת רגל הוא נושא עיקרי שחוזר על עצמו כאשר מגיעים אל חדלות פירעון . מהו צו הפטר לפושט רגל ואיך יש לנהוג איתו? צו הפטר פשיטת רגל וכל נושא נוסף הקשור לתחום זה ניתן למצוא בדפי האתר או לקבל הסבר והכוונה במספר צור קשר. בכתבה זו נתרכז בנושא – פשיטת רגל צו הפטר

צו הפטר בפשיטת רגל

צו הפטר בפשיטת רגל
איך מוציאים צו הפטר לפושט רגל? תשובות בגוף הכתבה

צו הפטר בפשיטת רגל הוא צו שכל חייב בהליך פשיטת הרגל שואף לקבל צו הפטר לפושט רגל אשר יגן עליו בפני תביעות עתידיות של נושים ויאפשר לו להתחיל מבחינה פיננסית את חייו מחדש, נקי מחובות עבר. במהלך השנים, ליווינו במשרד עו”ד אליהו כהן מאות חייבים אשר קיבלו צו הפטר חלוט, מלא וסופי מבית המשפט המחוזי.

צו הפטר פשיטת רגל וסוגי צווים אפשריים

בית המשפט יכול לבחור בין מספר סוגים של צווי הפטר במהלך הליך פשיטת רגל: צו הפטר מותנה, צו הפטר חלוט או חלקי ולכן יש לקחת עורך דין פשיטת רגל בעל ניסיון רב.

 • צו הפטר חלוט (הפטר מלא) – הפטר מלא או בשפה המשפטית, הפטר חלוט, הוא צו הפטר אשר פוטר את החייב מכלל החובות שצבר בתקופה שקדמה להליך פשיטת הרגל. במקרים קיצוניים, בהם בית המשפט מתרשם כי לחייב אין נכסים ואין באפשרותו לפרוע חלק מהחוב גם בעתיד הקרוב (כתוצאה ממחלה, גיל מבוגר וכדומה) ניתן הפטר לאלתר.
 • הפטר מותנה – הפטר מותנה הוא צו הפטר אשר קובע מהם התנאים, במסגרת תכנית פירעון בתשלומים בהם על החייב לעמוד בצורה מלאה עד להגעה ליעד הנקוב לצורך קבלת הפטר מלא.
 • הפטר חלקי – הפטר חלקי מופעל כאשר בית המשפט מתרשם כי החייב פעל בחוסר תום לב כלפי חלק מהנושים. מצב זה, מאפשר לשופט לקבוע כי החייב יקבל הפטר עבור חלק מהחובות שבהם פעל בתום לב באמצעות צו הפטר חלוט ועבור החובות בהם פעל בחוסר תום לב יידרש להגיע להסדר כלשהו מול הנושים כלומר ללא הגעה להסדר עם הנושים, יפעלו הנושים בהליכי גביה כנגד החייב.

על אלו חובות לא חב צו הפטר לפושט רגל

חשוב לציין שצו הפטר חלוט לא פוטר את החייב מכלל חובותיו האישיים והעסקיים. על פי החוק הישראלי, צו הפטר בפשיטת רגל אינו חל במקרים הבאים:

 • קנסות – חוב שנוצר כתוצאה מקנסות המדינה או רשות מקומית כלשהי .
 • חוב שנוצר במרמה – חוב שנוצר כתוצאה מעבירה או מרמה לה היה שותף החייב.
 • חוב מזונות – חוב שנוצר לפי פסק דין מזונות או למוסד לביטוח לאומי (אשר שילם לזכאי המזונות את הקצבה הדרושה).
 • במקרים קיצוניים, בית המשפט רשאי לפטור את החייב מתשלום חוב המזונות לאחר בחינת המצב הפרטני של החייב. לדוגמא, כאשר החייב הוא במצב בריאותי ירוד, מבוגר מאוד או זכאי המזונות במצב כלכלי טוב מאוד בהשוואה לחייב

מתי בית משפט ידחה את בקשת החייב לפשיטת רגל ובין היתר צו הפטר בפשיטת רגל ובעקבותיה?

צו הפטר לפושט רגל
המטרה של כל פושט רגל היא להגיע אל צו הפטר חלוט

בנושא צו הפטר בפשיטת רגל בית המשפט וכונס הנכסים הרשמי יכולים לדחות את בקשת החייב לפשיטת רגל במקרים שונים, ביניהם ניתן למצוא:

 1. החייב מנצל לרעה את הליך פשיטת הרגל תוך הגדלת חובותיו בדרכי מרמה.
 2. בית המשפט מתרשם כי החייב עדיין לא מיצה את כלל האפשרויות שעומדות לפניו בשביל להסדיר את חובותיו.
 3. בית המשפט מתרשם כי החייב יכול לפרוע את חובותיו לכלל הנושים על ידי מימוש נכסים שברשותו (דירת מגורים, חסכונות פיננסיים וכדומה).
 4. בית המשפט מתרשם כי החייב אינו מספר את האמת על נסיבות יצירת החוב, מצבו הכלכלי וניהול חשבונותיו הפרטיים/העסקיים.
 5. חייב אשר הוכרז בעבר פושט רגל ונכנס לחובות כבדים פעם נוספת כתוצאה מהתנהלות עסקית בעייתית, פזרנות וחוסר אחריות.

הפטר פשיטת רגל – הפטר מותנה

הפטר מותנה הוא “צו הפטר על תנאי” אשר מוענק לחייבים לקראת סיומו של הליך פשיטת רגל כתוצאה מחובות עבר.

צו הפטר בפשיטת רגל – מהם התנאים:

התנאים להפיכת צו הפטר מותנה לצו הפטר חלוט הם:

 • תכנית הפירעון – לקבלת צו הפטר חלוט, על החייב לעמוד בצורה מלאה אחר תנאי תכנית הפירעון שלאחריה יזכה לצו הפטר חלוט.
 • צו ההפטר תלוי באופן ישיר על בסיס ביצוע תשלומים חודשיים – תכנית פירעון כוללת בתוכה התייחסות לתשלומים חודשיים למשל 36-72 חודשים ומימוש נכסי החייב.
 • צו ההפטר מותנה אינו פוטר אלא ברשות בית המשפט מהגשת דו”חות חודשיים – על כל חייב בהליך מוטלת החובה לדווח מידי חודש ובחודשו אחר הוצאותיו והכנסותיו. הימצאותו של החייב בתכנית פירעון אינה פוטרת אלא ברשות בית המשפט מהגשת דוחות. לרוב, בית המשפט מאשר מסירת דוחות אחת לתקופה של חצי שנה עם הוכחות בגין הכנסות החייב וכל שינוי מהותי  בלבד.

חייב אשר יעמוד בדרישות החוק ובתנאי תכנית הפירעון בתקופת הזמן כפי שנקבעה לו באופן אישי בבית המשפט יכול לתכנן את העתיד הצפוי לו בסיום תכנית הפירעון.

מובהר כי, כל סטייה או תקלה מצד החייב ולרבות באי עמידה בתכנית הפירעון תוביל לביטול צו ההפטר או לשינוי תכנית הפירעון, דבר אשר יחזיר את החייב אחורה לתחילת ההליך.

משמעות ביטול ההליך ו/או צו ההפטר הינה אחת ויחידה, הסרת כל ההגנות לצד החייב במסגרת הליך חדלות פרעון וחזרה בטוחה להליכים בהוצאה לפועל.

לסיכום, על מנת להגיע אל שיקום כלכלי מהיר, על החייב לעשות ככל שניתן בסיוע עורך דינו בכדי לעמוד בצורה עקבית ומלאה אחר הוראות תכנית הפירעון שלאחריה יזכה החייב לצו ההפטר. עו”ד כהן מטפל בנושאים נוספים כמו ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ וכל תחום בנושא פשיטת רגל כמו הגנה על בית מגורים וכו..

צו הפטר חלוט
עם נושא צו הפטר בפשיטת רגל יש לנהוג בעדינות ובדיוק רב

צו הפטר בפשיטת רגל | צו הפטר פשיטת רגל | צו הפטר חלוט | צו הפטר לפושט רגל | פשיטת רגל צו הפטר | הפטר מותנה

 

 

 

 

 

השאר תגובה

עורך דין הוצאה לפועל אשדוד אליהו כהן

עו"ד אליהו כהן

עו”ד אליהו כהן בעל ניסיון רב ומתמחה בתחום חדלות הפירעון, פשיטת הרגל ,הוצאה לפועל.
עורך הדין אליהו כהן חבר בלשכת עורכי הדין משנת 2010, בעל ניסיון של למעלה מ-10 שנים במשרדי עורכי דין שונים העוסקים בתחום חדלות הפירעון והוצאה לפועל.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב pinterest

מאמרים

בני זוג בפשיטת רגל
פשיטת רגל

כמה משלמים בפשיטת רגל

כמה משלמים בפשיטת רגל האם שני בני זוג בפשיטת רגל האם ניתן לבצע מימוש כספי פנסיה בפשיטת רגל או משיכת פנסיה בפשיטת רגל ? מהו

איך סוגרים חוב בהוצאה לפועל
חובות

איך סוגרים חובות

איך סוגרים חובות בהוצאה לפועל ומה השלבים הנדרשים? איך לסגור חובות כמו גם התשובה לשאלה איך סוגרים חוב הוצאה לפועל בפרט, יש תשובה מעט מורכבת

הלוואה גדולה לסגירת חובות
חובות

הלוואה גדולה לסגירת חובות

הלוואה גדולה לסגירת חובות או הליך חדלות פירעון? מהי הלוואה לאחר הפטר והאם כדאי לקחת הלוואה דחופה לפושטי רגל ומה היתרונות? האם הבנק מאשר הלוואה

בקשה לפשיטת רגל על ידי חייב
פשיטת רגל

בקשה לפשיטת רגל

בקשה לפשיטת רגל חשוב לבצע באופן מדויק. איך מתבצעת בקשה לפשיטת רגל על ידי נושה ומה חשוב לדעת? בקשה לפשיטת רגל דוגמא והסבר בנושא כמו

הרפורמה החדשה בפשיטת רגל
פשיטת רגל

הרפורמה החדשה בפשיטת רגל 

הרפורמה החדשה בפשיטת רגל משנה את גורל החייבים. הרפורמה החדשה בפשיטת רגל 2019 משפיעה על פני ההליך ובעלת גישה והסתכלות חדשה על הנושא. הרפורמה החדשה

הסדר נושים הוצאה לפועל
הסדר נושים

 הסדר נושים 

הצעת הסדר נושים על ידי הליך  הסדר נושים יסודי ומדויק. כאשר פונים אל הסדר נושים הוצאה לפועל יש לעשות זאת במיומנות רבה תוך התנהלות נכונה

Call Now Button
Open chat
1
שלום וברכה,
אני כאן אם יש שאלות..